Takson

Taksonomska kategorija

classis

Latinski naziv

Bryopsida

Srpski naziv

Prave lisnate mahovine


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]