Takson

Taksonomska kategorija

ordo

Latinski naziv

Porellales

Srpski naziv

lisnate jetrenjače


Opis taksona
[ Ne postoji opis za izabrani takson. ]