Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Calopterygidae

Srpski naziv


Opis taksona

Ime potiče od grčkih reči 'kalos' = divan i 'ptery' = krilat. Porodica je kod nas zastupljena sa dve vrlo brojne vrste, od oko 150 koliko je registrovano u svetu. To su vilini konjici dugi 5 do 8 centimetara, sa metalnim odsjajem. Krila su im nešto šira kod ostalih devica i u mirovanju ih drže skupljena i uzdignuta od tela.
Autor: Aca Đurđević