Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata

Takson

Taksonomska kategorija

familia

Latinski naziv

Libellulidae

Srpski naziv


Opis taksona

Njihovo ime potiče od latinske reči 'libella' = knjižica. To su prilično široku vilini konjici srednje dužine čija su prepoznatljiva karakteristika tamne fleke u korenu krila, ispresecane svetlijim venama. Ovo je najbrojnija porodica vilinih konjica sa preko 1000 vrsta u svetu.
Autor: Aca ĐurđevićTaksoni niže u hijerarhiji