< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Konzorcijum organizacija civilnog društva za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije

Evidentna potreba da se u okviru organizacija civilnog društva standardizuju metodologije prikupljanja terenskih podataka o biološkoj raznovrsnosti, da se podaci sistematizuju na način da budu kompatibilni sa sličnim bazama podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou i da se najširoj javnosti omogući uvid u ove podatke na moderan i dinamičan način, podstakla je predstavnike grupe prirodnjački orijentisanih organizacija civilnog društva u Srbiji da iznađu način da se organizuju i dogovore oko zajedničkog nastupa u javnosti u pitanjima koja se tiču upoznavanja i očuvanja biološke raznovrsnosti Srbije. Formirano je telo pod nazivom Konzorcijum za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije i definisana osnovna pravila funkcionisanja ove ad-hock grupe. Izrađen je Sporazum o Konzorcijumu koju su do sada prihvatile sedam organizacija u Srbiji. Konzorcijum je uspostavio saradnju sa Istraživačkom stanicom Petnica na osnovama ideja i planova (vezanih za biološku raznovrsnost) sumiranih u Pismu o namerama ISP. Kao prvi rezultat rada ove grupacije je interaktivni portal namenjen  pohranjivanju, publikovanju, prikazivanju i izveštavanju o biološkoj raznovrsnosti Srbije - BioRaS.

Savet Konzorcijuma u ovom trenutku čine predstavnici sledećih organizacija

Konzorcijum je otvoren za sve organizacije kojima je upoznavanje i očuvanje biološke raznovrsnosti osnovna misija i ovom prilikom se pozivaju sve  zainteresovane organizacije da se priključe ovom programu.

Prilozi

Sporazum o Konzorcijumu
Pismo o namerama, Istraživačka stanica Petnica
şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop