< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Pridružite nam se

BioRaS portal dizajniran i kodiran po svim principima prikupljanja i pohranjivanja prostorno definisanih podataka sa javnim učešćem (Public Participatory GIS). Svoje mesto u dopunjavanju i obogaćivanju baze podataka mogu da nađu svi, od eksperata za pojedine grupe organizama do običnih zaljubljenika u prirodu koji u njoj provode značajan deo svog slobodnog vremena a nemaju odgovarajuća biološka predznanja. Jedini uslov uključivanja svih potencijalnih autora na portal je želja i spremnost da se podaci da kojih dođu ispitivanjem ili prostim boravkom u prirodi podele sa drugima. Robustan sistem personalizacije i dodeljivanja prava u skladu sa predviđenim aktivnostima pojedinca omogućava da se u proces upotpunjavanja baze podataka uključe svi, u obimu i načinu koji je u skladu sa njihovim predznanjima, bez opasnosti da se ugrozi kvalitet i konzistentnost podataka.

Zaljubljenici u prirodu mogu doprineti kvalitetu i obimu poznavanja naše prirode ukoliko svoja posmatranja i nalaze proslede moderatorima na evaluaciju i identifikaciju. Nakon ove evaluacije podaci postaju ravnopravni elementi baze podataka koja se koriste za kartiranje predstavnike naše flore i faune.

Na dnu svake stranice sa detaljnim informacijama o vrstama u Srbiji nalazi se link Dodaj nalaz za ovu vrstu kojim se otvara poseban panel za unos podataka o posmatranju u prirodi date vrste. Novi nalazi se mogu postaviti i pozivanjem linka Unosi novih nalaza u delu Moji podaci, kojem se može pristupiti nakon prijavljivanja. Ovde se mogu uneti podaci o mestu nalaza (korišćenjem interaktivne mape), datumu posmatranja, identifikaciji vrste i ilustraciji nalaza u vidu fotografije, na osnovu koje će eksperti moći da provere identifikaciju vrste. Pristup funkcijama za unos podataka omogućen je tek nakon uspešnog prijavljivanja na portal.

Ukoliko nemate korisnički nalog možete da ga otvorite na stranici za registraciju. Popunite priloženu formu, pošaljite podatke i nakon autorizacije naloga bićete u mogućnosti da se prijavite i postavljate svoje nalaze iz prirode.

Pitanja koja se tiču identifikacija predstavnika naše flore i faune možete postaviti na Forum o biološkoj raznovrsnosti Srbije. Forum je formiran sa ciljem razmene saznanja i podataka o biološkoj raznovrsnosti Srbije, upoznavanju i druženju svih zaljubljenika u prirodu koji imaju želju da je bolje upoznaju i očuvaju.

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop