< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Organizacija BioRas portala

BioRaS portal je internet orijentisana platforma za unos, verifikaciju i javni prikaz podataka o biološkoj raznovrsnosti Srbije sa ciljem upoznavanja najšire javnosti sa našim prirodnim vrednostima i potrebi njenog očuvanja. Portal obezbeđuje održavanje i javni uvid u podatake o vrstama biljaka, životinja i gljiva koje su konstatovane u Srbiji, lokalitete - prostorno definisane toponime sa područja Srbije i bogatu bibliografiju stručnih i naučnih radova u kojima su publikovani nalazi vrsta u Srbiji. Pogledajte kako je organizovana baza podataka.

Prilikom dizajniranja funkcionalnosti portala težište je stavljeno na takve vidove organizacije baze podataka koji daju maksimalnu pouzdanost, proverljivost i mobilnost podataka. Ideja portala je da obezbedu uslovi da organizacije civilnog sektora i građani daju svoj doprinos boljem upoznavanju naše prirode. Osnovna funkcionalnost portala usmerena je ka obezbeđivanju uslova za on-line postavljanje podataka o posmatranjima iz prirode, postavljanje ilustracija tih nalaza (prirodnjačke fotografije), pouzdanoj identifikaciju vrsta i efikasan prikaz tih informacija najširoj javnosti na zanimljiv i razumljiv način.

Pravilna identifikacija vrsta koja su registrovana u prirodi je najvažnija za dobijanje relevantnih podataka o biološkoj raznovrsnosti i obezbeđuje mogućnost da se ti podaci mogu koristiti i u stručnoj odnosno naučnoj javnosti. Podatke pre uvida javnost u njih verifikuju moderatori.
şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop