< BioRas - Biološka Raznovrsnost Srbije

Uslovi korišćenja podataka sa portala

BioRaS portal sastoji se od sadržaja kreiranih od strane registrovanih korisnika. Svi sadržaji na BioRaS portalu rezultat su individualnog rada i svuda gde je to moguće istaknut je autor odgovarajuće tekstualne ili vizuelne informacije.

Svi tekstualni i vizuelni podaci na BioRaS portalu su zaštićeni i korišćenjem podataka automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja. Korišćenje informacija sa BioRaS portala dozvoljeno je samo uz odgovarajuće citiranje izvora i saglasnost autora.

Citiranje tekstualnih sadržaja

Ana Paunović i Jelka Crnobrnja, 2012. Bufo bufo (Linnaeus, 1758). u: Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. Preuzeto 18.10.2012 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/vrsta.php?id=134

ili

Dimitrije Radišić, 2012. Familia Accipitridae. u: Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. Preuzeto 18.10.2012 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/takson.php?id=37007

Citiranje fotografija

Carabus gigas Creutzer, 1799; Autor: Milan Đurić. BioRaS portal.

NAPOMENA

Korišćenje fotografija sa BioRaS portala dozvoljeno je samo uz lični pristanak autora fotografije.

Citiranje podataka o nalazima u vidu mape

Mesaroš, G., I. Simonović 2012. Podaci o rasprostranjenju vrste Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 15.01.2013 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=1044

Referenca za pravilno citiranje podataka o nalazima pojedinačnih vrsta jasno je istaknuta u mapama rasprostranjenja svake pojedinačne vrste u Srbiji.

Citiranje portala u celini

Mesaroš, G., (ur.) Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije - BioRas. http://www.bioras.petnica.rs

Korišćenje bilo kog dela portala bez referenciranja na autore tekstualnih priloga ili dozvole autora fotografije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Za sve dodatne informacije obratite se uredništvu portala.

şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort taksim escort beşiktaş escort beylikdüzü escort ataşehir escort şişli escort ümraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop