Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Ova vrsta ima dosta široko rasprostranjenje, ima je u Evropi, mediteranskom području, Kavkazu, severnom Iranu i Severnoj Americi. Larveno razviće traje jednu godinu, i odvija se u nekom listopadnom drvetu (najčešće hrastu, brestu ili bukvi). Javlja se u većem broju na stovarištima drveta gde nanosi značajnu štetu. Odrasle jedinke su veoma varijabilno obojene i mogu se videti od maja do avgusta, obično u sumrak. Veličina tela odrasle jedinke se kreće od 6-17mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice