Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Libellulidae

Vrsta

Latinski naziv

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Srpski naziv


Opis vrste

Telo oko 4cm, krila su providna sa po dve tamne šare, jedna na sredini krila druga pri vrhu oko pterostigme tako da sa svaki par krila ima četri šare po čemu je i dobila ime, pterostigma nije jasno uocljiva zbog šare oko nje. Boje je tamno narandzasta do braon, kod mladih primeraka svetla. Voli stajaće vode i vrlo često se može naći u masi na odgovarajućem staništu.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov