Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Libellulidae

Vrsta

Latinski naziv

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Raste do 5cm, preovladava plava boja kod mužjaka sa crnim krajem abdomena i tamnim grudima, ženka je žuta sa crnim šarama. Krila su jaka, providna i široka sa crnom pterostigmom. Voli otvorene sporotekuće i stajaće vode sa slobodnom šljunkovitim ili kamenitim obalama, jako široko rasprostranjena vrsta svuda po Evropi.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov