Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera -> familia Adelgidae

Vrsta

Latinski naziv

Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Sacchiphantes abietis na mladim izbojcima smreke stvara gale, izrasline koje oblikom podsećaju na ananas. U svakoj gali se nalazi više larvi. Prezimljava u stadijumu larve. U martu se larve počinju hraniti sokovima svog domaćina. Uporedo sa rastom larvi, raste i izraslina, koja se otvara u julu i iz nje izlaze odrasli insekti.
Autor: Boženka Hric
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Boženka Hric, Jelena Šeat