Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Hemiptera -> familia Flatidae

Vrsta

Latinski naziv

Metcalfa pruinosa (Say 1830)

Srpski naziv


Opis vrste

Metcalfa pruinosa je cikada koja potiče iz severne Amerike a u Evropi je prvi put zabeležena 1979.g u Italiji, odakle se širi na ostale delove Evrope. U Srbiji je prvi put zabeležena 2006.g u park šumi Košutnjak, u Beogradu. Brojni nalazi duž puteva ukazuju na to da se širi pasivno, prevozom u vozilima, a prenosi se i u stadijumu jajeta sa sadnim materijalom. Pčelari su je namerno širili jer larve luče mednu rosu od koje pčele proizvode med. Imago je veličine od 5,5-8mm. Mužjaci se od ženke razlikuju po jače zašiljenom kraju trbuha. Jaje je cilindričnog oblika a ženka ga polaže u pupoljke, pukotine ili direktno u koru biljke hraniteljke. Larve se hrane drvenastim biljkama poput platana, hrasta, lipe, tuje, vinove loze, smokve... mada su zabeležene i na nekim zeljastim biljkama. Iz jajeta se larve ispile početkom maja, i hrane se najmlađim delovima biljke. Razviće traje oko dva meseca a larve imaju šest stadijuma. Poslednja dva larvena stadijuma i odrasle jedinke mogu da skaču. Imago živi nekoliko nedelja i sazreva krajem leta ili početkom jeseni. Tada noću vibracijama poziva suprotni pol na parenje. Polaganje jaja takođe obavljaju noću. Radi kontrole broja ovih cikada u Italiju, Sloveniju i Hrvatsku je uneta osa Neodrymus typhlocybae, njen prirodni neprijatelj. Pretpostavlja se da je u Srbiju zajedno sa M. pruinosa stigla i ova osa.
Autor: Boženka Hric
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Boženka Hric, Jelena Šeat