Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Libellulidae

Vrsta

Latinski naziv

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Srpski naziv


Opis vrste

Dužina tela je 3,5-4cm, mužjak je crven a ženka žuta sa po jednom crnom šarom na kraju abdomena sa dorzalne strane. Baza donjih krila je obojena narandzasto kod oba pola, krila su jaka, široka i providna sa svetlom pterostigmom oivičenom crnom linijom, nervatura krila kod mužjaka je crvena. Voli male stajaće vode i ribnjake kao i lagune većih reka.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov


Smrtovnice Osmrtnice