Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hepialidae

Vrsta

Latinski naziv

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Srpski naziv


Opis vrste

Mužjak ima krila ružičaste do cigla crvene boje a ženka je mnogo manje upadljiva sa braon krilima. Šare kod oba pola su jednake.
Autor: Boženka Hric
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta