Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Amphibia -> ordo Anura -> familia Ranidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Srpski naziv

Mala zelena žaba


Opis vrste

Mala zelena žaba je najmanja među zelenim žabama. Dostiže dužinu do 7,5 cm. Leđna strana tela je zelena, ređe je bronzane boje, sa crnim okruglim mrljama. Trbušna strana tela je bela, bez mrlja. Mužjaci imaju beličaste zvučne mehure i njihovo kreketanje se čuje kao “bre-ke-ke-ke". Osim toga, oni za vreme parenja dobijaju žuto i narandžasto obojene površine na gornjoj strani tela i glavi. Zadnje noge su im u odnosu na druge dve vrste zelenih žaba kratke. Ova vrsta je manje vezana za vodu u odnosu na druge dve vrste zelenih žaba u Srbiji, naročito nakon sezone parenja, ali je stalno prisustvo stajaćica neophodno za njen opstanak. Najčešće se nalaze u manjim i plićim vodenim basenima, barama, močvarama, stajaćicama okruženim šumom, ribnjacima, ali i u većim barama i ivičnim zonama plitkih jezera, u ravnicama i srednjem pobrđu. Nije naročito prilagodljiva, ali može se naći u donekle modifikovanim staništima. Prezimljuju u rupama koje same kopaju, ili u skrovištima u zemlji. Bude se krajem marta. Postaju polno zrele posle druge godine prezimljavanja. Sezona parenja im počinje u maju i traje do jula. Ženke polažu maksimalno 4.000 jaja u podvodnu vegetaciju u vodi do 50 cm dubine. Životni vek male zelene žabe je od sedam do devet, izuzetno do dvanaest godina. U ishrani ove vrste dominiraju kopneni beskičmenjaci. Retko se na njihovom jelovniku nalaze sitni kičmenjaci, punoglavci, ribe.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Ova vrsta u Srbiji naseljava pretežno Vojvodinu.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš