Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Papilionidae

Vrsta

Latinski naziv

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Srpski naziv

lastin repak


Opis vrste

Jedan od najupečatljivijih i najpoznatijih leptira u Srbiji. Od prugastog jedrilca možete da ga razlikujete i po nešto drugačijem letu i žućim krilima. Svuda se sreće sporadično, a u većem broju na vrhovima brda i planina. U Evropi je najčešći, a u Srbiji jedini predstavnik ovog roda.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice