Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Papilionidae

Vrsta

Latinski naziv

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mnemozina


Opis vrste

Donekle sličan glogovcu, ali se lako može razlikovati po klizećem letu i crnim tufnama na krilu. Sreće se na vlažnim livadama, duž šuma, žbunjaka i rečnih obala ili na zaklonjenim planinskim proplancima. Mnemozine se u Evropi navodi kao lokalna vrsta, a kod nas ga ima u većem delu zemlje, iako u malom broju.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta