Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Papilionidae

Vrsta

Latinski naziv

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

apolon


Opis vrste

Po mnogima naš najlepši leptir. Lako se može prepoznati po veličini i tipičnom klizećem letu, ali i po crvenim tufnama koje upozoravaju grabljivce da je otrovan. Smatra se ugroženim jer je iz mnogih oblasti iščezao zbog uništavanja staništa. I kod nas i u Evropi je izrazito lokalan, sreće se samo na planinskim kamenjarima.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;
CITES Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta