Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hesperiidae

Vrsta

Latinski naziv

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Srpski naziv

tankorubi livadar


Opis vrste

Obično malo krupniji od debelorubog skelara sa kojim se javlja u isto doba godine. Čest na svim livadskim staništima, izuzev u ravničarskom delu Srbije. Rasprostranjen u čitavoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta