Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hesperiidae

Vrsta

Latinski naziv

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Srpski naziv

karirani livadar


Opis vrste

Najupečatljiviji skelar koji sa donje strane zadnjih krila ima karakteristične bele pege. Lako ćete ga prepoznati po isprekidanom letu koji liči na niz uzastopnih skokova. Nastanjuje vlažna staništa. Kod nas je kao i drugde u Evropi izrazito lokalan.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta