Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hesperiidae

Vrsta

Latinski naziv

Pyrgus sidae (Esper, 1784)

Srpski naziv

žutotraki pirgavac


Opis vrste

Ovo je krupan i po mnogima najlepši pirgavac. Donja strana krila ima karakterističnu boju. Kod nas još uvek ponegde brojan u klisurama i na planinskim livadama. Naseljava južnu Evropu, lokalan je i prilično redak.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta