Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hesperiidae

Vrsta

Latinski naziv

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

slezov pirgavac


Opis vrste

Najčešći pirgavac u Evropi i kod nas. Deluje zdepastije od srodnih vrsta jer su krila srazmerno široka u odnosu na dužinu. Može se sresti u većem delu godine i na svim nadmorskim visinama. Naseljava gotovo sva travnata staništa u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice