Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Hesperiidae

Vrsta

Latinski naziv

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

Srpski naziv

slezov skelar


Opis vrste

Prilično neupadljiv mali leptir varijabilnih boja. Rasprostranjen je po celoj zemlji i češći od srodnih vrsta. Naseljava sve travnate površine, najčešće vlažne livade. Nema ga u severnoj Evropi, a ponegde ni u centralnoj.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta