Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Pieridae

Vrsta

Latinski naziv

Colias croceus (Fourcroy, 1785)

Srpski naziv

šafranovac


Opis vrste

Boja krila je varijabilna, nešto svetlija u odnosu na naredne dve vrste, što je prepoznatljivo i u letu. Krila ženki su ponekad bela. Čest je evropski selac koga srećemo na svim travnatim staništima i svim nadmorskim visinama. Možete ga videti tokom cele godine, pa i u poznu jesen.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta