Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Pieridae

Vrsta

Latinski naziv

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

ravničarski žutać


Opis vrste

Mužjaci se od ostalih žutaća izdvajaju po svetložutoj boji. Kod ženki je razlikovanje još teže, a kod belih formi nemoguće. U Srbiji je ravničarski žutać češći od brdskog u niziji, u blizini obradivih površina. Oba naseljavaju gotovo celu Evropu, s tim što prvi dominira na severu, a drugi na jugu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta