Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Pieridae

Vrsta

Latinski naziv

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mali kupusar


Opis vrste

Crna šara na vrhu prednjih krila trouglasta. Tamne ljuspice sa donje strane krila su grupisanije nego kod dalmatinskog kupusara. Naš najčešći leptir, naseljava gotovo sva staništa, neretko u blizini ljudskih naselja i bašta. Čest širom Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta