Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Pieridae

Vrsta

Latinski naziv

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

obični mlinar


Opis vrste

Kao i ostali mlinari odlikuje se nežnim, izduženim krilima i elegantnim telom, a važi za slabog letača. Ženke imaju manje crnih šara, u leto mogu biti sasvim bele. Naseljava pretežno vlažna, šumovita staništa. U celoj Evropi i kod nas je najčešća vrsta u svom rodu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta