Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Riodinidae

Vrsta

Latinski naziv

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

pegavac


Opis vrste

Sličnost sa drugim vrstama postoji samo na prvi pogled. Sa gornje strane krila je prepoznatljiv po nizu tačaka uz rubove krila, a sa donje po nizovima belih ili srebrnastih mrlja oivičenih crnom. Leptiri druge (letnje) generacije obično su nešto tamniji od prolećnih. Živi u šumarcima i po obodu većih šuma. Široko rasprostanjen.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice