Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Polyommatus amandus (Schneider, 1792)

Srpski naziv

Amandin plavac


Opis vrste

Krupan je, lako prepoznatljiv leptir. Narandžasta šara sa donje strane se pruža samo na zadnjem krilu i karakteristična je. Beli klin nije izražen. Smatra se lokalnom vrstom, mada amande umeju da budu brojne krajem proleća na zaklonjenim livadama. Naseljava uglavnom istočnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta