Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Polyommatus thersites (Cantener, 1835)

Srpski naziv

Kraški plavac


Opis vrste

Veoma je slična običnom plavcu, mada je od njega dosta ređa. Razlikuje se po nešto ujednačenijoj boji, pravilnijim šarama sa donje strane krila i nepostojanju tačke u bazi krila. Javlja se sporadično na toplim, peskovitim ili kamenitim staništima. Sreće se lokalno u južnoj i delu centralne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić




Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta