Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)

Srpski naziv

planinski plavac


Opis vrste

Mužjaci su sjajne, neboplave boje, sa nešto širom crnom ivicom krila i crnim tačkama na zadnjem krilu. Ženke često imaju plavu bazu krila. Donja strana je nalik običnom plavcu, ali šare su kontrastnije i deluju urednije. Sreće se na kamenitim, krečnjačkim terenima planina južne i centralne Srbije. Lokalna planinska vrsta istočne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta