Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

Srpski naziv

vizantijski plavac


Opis vrste

Slične veličine kao zelenotrbi plavac (str. 84), ali je zagasitoplava boja mužjaka odmah uočljiva. Boja sa donje strane krila je ujednačenija, tačke su manje i pravilno raspoređene. Naseljava livade, obradive površine i čistine unutar šuma. Česta prolećna vrsta u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta