Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Aricia anteros (Freyer, 1838)

Srpski naziv

alpski plavac


Opis vrste

Kod ove vrste mužjaci su plavi. Njihova metalik boja je uočljiva i u letu. Kod nas je redak i prisutan na planinskim livadama, gde se sreće izrazito lokalno na pojedinim šumskim čistinama. U Evropi prisutan samo na Balkanskom poluostrvu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta