Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)

Srpski naziv

idin plavac


Opis vrste

Od stookog plavca se razlikuje po nešto sitnijim, pravije raspoređenim okcima na donjoj strani krila. Osnovna boja je ujednačenija, a crni rub gornje strane krila je uži. Naseljava uglavnom suve, zaklonjenije livade, gde se često viđa u većem broju ali lokalno.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta