Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)

Srpski naziv

blistavi plavac


Opis vrste

Za razliku od idinog plavca, kod mužjaka narandžasta linija sa donje strane krila je izražena i ide sve do vrha prednjih krila. Trouglići koji okružuju narandžastu liniju na donjim krilima su tupi i podebljani. Sreće se na zaklonjenim livadama. Ima ga u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta