Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

lincurin mravnik


Opis vrste

Nešto je manji od srodnog ariona. Gornja strana krila mužjaka je ravnomerno plava, bez crnih tačaka. Nastanjuje vlažne livade brdskog i planinskog pojasa. Ima stroge ekološke zahteve što ga, kao i prethodnu vrstu, čini ugroženim. Naseljava veći deo Evrope i planinsku Srbiju, ali je redak i lokalan.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta