Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)

Srpski naziv

mahunar


Opis vrste

Krupan je i svetao leptir koga ne možete lako pobrkati sa drugim vrstama. Kod nas je vrlo redak, zabeležen na svega par lokaliteta, obično na osunčanim staništima nedaleko od biljke hraniteljke. Sreće se u južnoj Evropi, u mediteranskim i submediteranskim oblastima.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta