Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Scolitantides orion (Pallas, 1771)

Srpski naziv

žednjakov plavac


Opis vrste

Lako prepoznatljiv kako po gornjoj, tako i po donjoj strani krila. Lokalan je i vezan za kamenita i suva staništa blizu biljke hraniteljke. Često se viđa pokraj puteva u klisurama. Naseljava južnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta