Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)

Srpski naziv

dušičin plavac


Opis vrste

Mali leptir svetloplave boje sa jedinstvenim šarama. Ženka je odozgo tamnija, ali donja strana omogućava lako prepoznavanje. Živi najčešće na suvim kamenitim terenima. Naseljava istočnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta