Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Cupido decolorata (Staudinger, 1886)

Srpski naziv

bledi plavac


Opis vrste

Ljuspice često otpadaju sa krila, pa plava boja deluje neugledno. Nema narandžastu šaru sa donje strane zadnjih krila. Sreće se lokalno pokraj šuma, njiva i puteva. Naseljava jugoistočnu Evropu, ali je znatno ređi od srodnih vrsta.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta