Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

Srpski naziv

kratkorepi selac


Opis vrste

Među našim leptirima sličan mu je samo dugorepi selac. Sreće se duž kultivisanih livada, a mužjaci redovno posećuju vlažno zemljište. Zapažan u raznim krajevima Srbije, ponajviše početkom jeseni. Čest u mediteranskim i submediteranskim oblastima Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta