Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Srpski naziv

dugorepi selac


Opis vrste

Leptir je lako prepoznatljiv i može se pomešati samo sa manjim kratkorepim selcem. Naseljava južnu Evropu gde je čest u mediteranskim i submediteranskim oblastima. U Srbiji je redak, zabeležen svega nekoliko puta, pri čemu nije utvrđeno da li jedinke mogu da prezime u našim uslovima.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta