Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

hrastov repkar


Opis vrste

Još jedan lako prepoznatljiv repkar. Veruje se da se odrasli leptiri hrane slatkim materijama koje luče biljne vaši. Hrastov repkar ceo život provodi uz rubove proređenih hrastovih šuma i žbunjaka, ali zalazi i u voćnjake. Naseljava gotovo celu Evropu.
Autor: Miloš Popović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta