Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

narandžasti repkar


Opis vrste

Najprepoznatljiviji repkar. Obično se sreće pokraj žbunja i uz rubove šuma. Raširen je u kontinentalnoj Evropi, ali se retko viđa jer se uglavnom zadržava visoko u krošnjama. Zanimljivo je da se naučni naziv vrste vezuje za brezu, iako se gusenice razvijaju na trnjini.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta