Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Satyrium w-album (Knoch, 1782)

Srpski naziv

veve repkar


Opis vrste

Bela šara na zadnjem krilu ima oblik slova W. Poslednjih godina češće beležen, iako se u Srbiji smatra ugroženim. Zadržava se na cvetovima kupine i burjana, najčešće na šumskim proplancima. Ima ga u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta