Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

trnjinar


Opis vrste

Narandžasta šara sa donje strane je karakteristična. Stanište su mu šumoviti proplanci, a često se viđa na cvetovima kupine i kaline. Naseljava centralnu i istočnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta