Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Satyrium ilicis (Esper, 1779)

Srpski naziv

zagasiti repkar


Opis vrste

Sličan malom repkaru. Donja strana krila je tamnobraon. Narandžaste tačke sa donje strane krila obostrano uokvirene crnom. Bela linija uz rub krila obično izražena. Najčešći po rubovima šuma i žbunjacima. Često se viđa na cvetovima burjana i majčine dušice. Ima ga u celoj Evropi sem Skandinavije.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta