Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Lycaena helle (Denis & Schiffermuller 1775)

Srpski naziv

paklenac


Opis vrste

Kod nas nedavno otkrivena vrsta koja je relikt iz ledenog doba. Zadržala se samo ponegde, najviše na severu Evrope. Kolonija na Staroj planini je jedina poznata na Balkanskom poluostrvu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta