Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Srpski naziv

veliki dukat


Opis vrste

Najlakše se raspoznaje po donjoj strani zadnjih krila koja je plavičasto siva, sa karakterističnim izgledom narandžaste linije. Krupan plavac čije su kolonije u Evropi lokalne i u opadanju. Kod nas su populacije još uvek stabilne i vrsta je česta na vlažnim i močvarnim terenima.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta